Zdjęcie
27-02-2015

Strategia Unii Energetycznej przyjęta przez Komisję Europejską!

Komisja Europejska przyjęła w dniu 25 lutego 2015 r. strategię ramową utworzenia unii energetycznej, która ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne krajów UE oraz politykę europejską w dziedzinie klimatu.

Unia ma doprowadzić do swobodnego przepływu energii ponad granicami, ograniczyć uzależnienie od pojedynczych dostawców i zapewnić solidarność państw członkowskich w przypadku zakłóceń dostaw energii. W strategii określono działania, które zostaną podjęte w najbliższych latach. Są to m.in.: budowa połączeń energetycznych, dywersyfikacja źródeł energii i dróg przesyłu, opracowanie planów europejskich i regionalnych na wypadek kryzysu energetycznego, a także zmiana zasad dotyczących zawierania przez kraje Unii Europejskiej umów z dostawcami energii, tak, by Komisja Europejska mogła je zweryfikować jeszcze przed podpisaniem.

Podstawowe cele strategii unii energetycznej to przede wszystkim:

- klauzula solidarności (ograniczenie uzależnienia się od pojedynczych dostawców oraz od państw sąsiadujących;  większa przejrzystość przy zawieraniu przez państwa członkowskie UE umów zakupu energii lub gazu z krajami spoza UE);

- przepływ energii stanowiący „piątą swobodę” (swobodny przepływ energii ponad granicami przy pełnym egzekwowaniu obowiązujących przepisów w obszarach energetycznych; przebudowa rynku energii elektrycznej, aby stał się bardziej połączony z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii);

- efektywność energetyczna (zmiana podejścia do efektywności energetycznej i traktowanie jej jako pełnoprawnego źródła energii tak, aby mogła ona konkurować na równych warunkach ze zdolnością wytwarzania energii);

- przejście na trwałe społeczeństwo niskoemisyjne (zapewnienie, by wytwarzana energia z odnawialnych źródeł energii była w łatwy sposób przyjmowana do sieci; opracowywanie nowych technologii).

Jean-Claude Juncker, Przewodniczący Komisji Europejskiej,  podkreślił w swoim wystąpieniu w Parlamencie Europejskim, że projekt unii energetycznej jest strategiczny dla Komisji Europejskiej. Zaznaczył, iż dzięki regulacjom zawartym ww. strategii,  obywatele UE  będą mogli przestać się obawiać braku dostępu do energii elektrycznej.

Maroš Šefčovič, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za unię energetyczną, zaznaczył, iż to ważny projekt, który ma doprowadzić do połączenia 28 rynków energii w jedną unię energetyczną. Będzie to miało na celu m.in. zmniejszenie zależności Europy od zewnętrznych dostaw energii.

Miguel Arias Cañete, Komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej, podkreślił, iż skupi swoje działania na tworzeniu wspólnego rynku energii, oszczędności energii, zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii oraz dywersyfikacji dostaw.

Teraz propozycją Komisji zajmą się przywódcy unijnych państw na marcowym szczycie w Brukseli oraz Parlament Europejski. Ostateczny kształt unii energetycznej będzie zależał od wyniku tych negocjacji.

Więcej informacji na temat unii energetycznej

 

Źródło: KE, PE


Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Marzec 2015
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         
Łotewska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej
Europejski Rok na rzecz Rozwoju
co dalej z kulturą?
RPK Politechnika Śląska
Pozytywna Energia Pokolenia 50 +
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Katowice Miasto Ogrodów
Invest in Silesia
Magazyn Euro
Partnerstwo Wschodnie
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl