Zdjęcie
25-03-2015

Taiex-Regio Peer 2 Peer – nowe narzędzie pomocne przy wdrażaniu programów EFRR i FS

W Unii Europejskiej około 24 tysiące osób pracuje nad wdrażaniem programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Narzędzie Taiex-Regio Peer to Peer ma służyć wykorzystaniu wiedzy tych osób poprzez umożliwienie wymiany doświadczeń.

Badania przeprowadzone przez Generalną Dyrekcję Polityki Regionalnej i Miejskiej potwierdziły wysokie zapotrzebowanie zacieśnienia współpracy pomiędzy ekspertami z instytucji zarządzających tymi programami.

Podczas seminarium w dniu 24 marca 2015 r. Komisarz ds. Polityki Regionalnej Corina Creţu podkreśliła, że wiedza i sprawność działania administracji ma bezpośredni wpływ na sposób zarządzania i wykorzystanie środków funduszy EFRR i FS.

W odpowiedzi na powyższe potrzeby, Dyrekcja Generalna przygotowała finansowanie programu pilotażowego Taiex-Regio Peer to Peer skierowanego do instytucji publicznych zajmujących się zarządzaniem Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego i Funduszem Spójności. Budżet programu to 500 000 euro. 

Pomoc merytoryczna udzielana będzie:

- instytucjom zarządzającym
- instytucjom pośredniczącym
- instytucjom koordynującym
- instytucjom audytującym
- instytucjom certyfikującym
- wspólnemu sekretariatowi dla programów europejskiej współpracy terytorialnej
- innym organom - tylko w odpowiednio uzasadnionych przypadkach.

Narzędzie finansować będzie wymianę wiedzy ekspertów sektora publicznego w trzech postaciach:

- Misje ekspertów: eksperci z krajów UE mogą zostać wysłani do innych państw członkowskich, które poprosiły o poradę i wymianę wiedzy w określonym temacie. Misję ekspertów trwają 2 do 5 dni.

- Wizyty studyjne: pracownicy (maksymalnie troje) z instytucji wnioskującej mogą zostać wysłani na wizytę studyjną do innego kraju UE, aby móc podejrzeć dobre praktyki. Wizyty studyjne trwają 2 do 5 dni. Będzie to najrzadziej stosowana forma wymiany wiedzy. Wizyty studyjne muszą być dobrze uzasadnione.

- Warsztaty: krajowe bądź międzynarodowe warsztaty będą organizowane na wniosek instytucji. Trwają zazwyczaj 2 dni.

Obecnie trwa nabór ekspertów.  Pracownicy jednostek sektora publicznego pragnący podzielić się doświadczeniem z kolegami z innych krajów członkowskich mogą rejestrować poprzez specjalny formularz.

Poprzez stronę internetową,  można także zgłaszać  pytania dotyczące projektu. Ważne, by instytucje występujące z zapytaniami jak najlepiej sprecyzowały  temat. Co więcej, można  określić eksperta, bądź kraj, z jakiego ekspert udzielający pomocy powinien pochodzić.

Program zakłada zaangażowanie się instytucji, które skorzystały z pomocy w opracowanie informacji zwrotnej i ocenę projektu.

Więcej informacji na temat narzędzia Taiex-Regio Peer to Peer na stronie 

 

 

Źródło: KE

 

 

 

 

 

 

 


Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Marzec 2015
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         
Łotewska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej
Europejski Rok na rzecz Rozwoju
co dalej z kulturą?
RPK Politechnika Śląska
Pozytywna Energia Pokolenia 50 +
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Katowice Miasto Ogrodów
Invest in Silesia
Magazyn Euro
Partnerstwo Wschodnie
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl