Zdjęcie
17-07-2015

Ruszyła strona Domu Polski Południowej w Brukseli!

W lipcu 2015 r. ruszyła strona wspólnej inicjatywy trzech województw: Małopolskiego, Opolskiego oraz Śląskiego pod nazwą Dom Polski Południowej w Brukseli

Powstanie Domu Polski Południowej jest wynikiem dotychczasowych doświadczeń zainteresowanych stron związanych z samodzielnym prowadzeniem przedstawicielstw regionalnych w Brukseli, a także budową strategii ponadregionalnych i wyzwań związanych z perspektywą pozyskiwania i wdrażania funduszy europejskich w latach 2014–2020.

Województwo Śląskie i Małopolskie współpracują ze sobą przede wszystkim przy realizacji „Strategii Rozwoju Polski Południowej do 2020”. Stosowny dokument został podpisany w kwietniu 2013 roku na Wawelu, a następnie w styczniu 2014 roku został przyjęty przez Rząd RP jako tzw. strategia ponadregionalna. Z kolei województwa Śląskie i Opolskie współpracują w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Tritia”. Jest to pierwsza tego typu instytucja, która utworzona została na terenie Polski w grudniu 2012 roku.

Celem Domu Polski Południowej jest wspólna reprezentacja i promocja tych trzech regionów w Brukseli wobec instytucji unijnych poprzez koordynację wspólnych działań, tworzenie wspólnych projektów, wzajemne wsparcie oraz współuczestnictwo w inicjatywach i wydarzeniach unijnych.

Strona internetowa Domu Polski Południowej (DPP) w Brukseli prowadzona jest w języku polskim oraz angielskim.  Umożliwia ona zapoznanie się z charakterystyką poszczególnych Województw wchodzących w skład Domu Polski Południowej w Brukseli,  z genezą oraz dokładnymi celami działalności tej inicjatywy, jak również opisem wspólnych już zrealizowanych przedsięwzięć (seminaria, kongresy, spotkania) od początku powstania DPP  w Brukseli, tj.7 października 2015 r.

Zapraszamy!!!!


 
Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Lipiec 2015
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
   
   
Prezydencja Luksemburga w Radzie Unii Europejskie
Europejski Rok na rzecz Rozwoju
Dom Polski Południowej w Brukseli
co dalej z kulturą?
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Katowice Miasto Ogrodów
Invest in Silesia
Magazyn Euro
Partnerstwo Wschodnie
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl