Zdjęcie
01-10-2015

Nadzwyczajny Szczyt Unii Europejskiej

W dniu 23 września 2015 roku z inicjatywy Donalda Tuska, Przewodniczącego Rady Europejskiej został zwołany nieformalny szczyt szefów państw i rządów celem zajęcia stanowiska odnośnie bezprecedensowego kryzysu migracyjnego i uchodźczego, przed którym stoi cała Europa.

Spotkanie przywódców odbyło się dzień po posiedzeniu ministrów spraw wewnętrznych państw UE, którzy podjęli kolejną próbę porozumienia w sprawie podziału 120 tysięcy uchodźców, docierających do państw na zewnętrznych granicach Unii.

Poprzez brak osiągnięcia konsensusu w sprawie zaproponowanego przez Komisję Europejską programu relokacji uchodźców, przewodniczący Rady Europejskiej- Donald Tusk został zmuszony do zwołania nadzwyczajnego szczytu Unii, celem podjęcia decyzji w sprawie kilku najbardziej palących kwestii.

Podczas posiedzenia przeprowadzono dyskusję na temat sposobów wypracowania długoterminowych trwałych rozwiązań. Wszyscy zgodzili się, że sprostać tym wyzwaniom można tylko i wyłącznie poprzez wspólne działania w duchu solidarności i odpowiedzialności.

Zwrócono się do instytucji UE i  rządów państw, aby szybko prowadziły prace nad działaniami priorytetowymi zaproponowanymi przez Komisję – oczekując decyzji operacyjnych w sprawie najpilniejszych kwestii przed październikowym posiedzeniem Rady Europejskiej, zgodnie z poniższymi wytycznymi należy:

•    odpowiedzieć na pilne potrzeby uchodźców w regionie poprzez udzielenie dodatkowego wsparcia w wysokości co najmniej 1 mld EUR na rzecz Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Światowego Programu Żywnościowego i innych agencji;
•    wspierać Liban, Jordanię, Turcję i inne kraje w radzeniu sobie z syryjskim kryzysem uchodźczym, również poprzez znaczne zwiększenie środków regionalnego funduszu powierniczego Unii Europejskiej w odpowiedzi na kryzys w Syrii (funduszu "Madad”);
•    wzmocnić dialog z Turcją na wszystkich szczeblach, w tym podczas wizyty prezydenta Turcji (5 października), tak aby zacieśnić naszą współpracę w dziedzinie powstrzymywania przepływów migracyjnych i zarządzania nimi;
•    wspierać państwa Bałkanów Zachodnich w radzeniu sobie z przepływami uchodźców, w tym poprzez instrumenty pomocy przedakcesyjnej, a także zapewnienie szybkiego i solidnego przygotowania konferencji poświęconej szlakowi migracyjnemu biegnącemu przez Bałkany Zachodnie (8 października);
•    zwiększyć finansowanie nadzwyczajnego funduszu powierniczego na rzecz stabilności oraz eliminowania przyczyn migracji nieuregulowanej i zjawiska wysiedleńców w Afryce poprzez dodatkowe wkłady państw członkowskich, a także zapewnić optymalne przygotowanie szczytu w Valletcie (11-12 listopada) w celu poczynienia jak największych postępów;
•    zająć się dramatyczną sytuacją na naszych granicach zewnętrznych oraz wzmocnić kontrole na tych granicach, w tym poprzez zapewnienie Fronteksowi, EASO i Europolowi dodatkowych zasobów, a także personelu i sprzętu ze strony państw członkowskich;
•    spełnić prośby państw członkowskich pierwszej linii o wsparcie instytucji, agencji i innych państw członkowskich, tak aby zapewnić identyfikację i rejestrację migrantów oraz pobieranie ich odcisków palców (tzw. hotspoty) i jednocześnie zapewnić relokację i powroty, nie później niż do listopada 2015;
•    zwiększyć finansowanie Nadzwyczajnego Funduszu na rzecz Azylu, Integracji i Migracji oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Granice.

Uzgodnione wytyczne muszą ponadto zostać uzupełnione przez transpozycję i wdrożenie przez państwa członkowskie zgodnie z zasadą wspólnego europejskiego systemu azylowego.
Wezwano ponadto instytucje, agencje i państwa członkowskie do przyśpieszenia prac nad wszystkimi aspektami kryzysu migracyjnego, a tym samym Komisja Europejska wkrótce przedstawi propozycje dotyczące uruchomienia środków z budżetu UE w celu wsparcia realizacji tych wytycznych.

 

 

Źródło: strona internetowa www.consilium.europa.eu/BRWŚ


 
Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Październik 2015
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
     
 
Prezydencja Luksemburga w Radzie Unii Europejskie
Europejski Rok na rzecz Rozwoju
Dom Polski Południowej w Brukseli
co dalej z kulturą?
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Katowice Miasto Ogrodów
Invest in Silesia
Magazyn Euro
Partnerstwo Wschodnie
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl