Zdjęcie
09-01-2015

Europejski Rok na rzecz Rozwoju!

Decyzją Parlamentu Europejskiego rok 2015 został ustanowiony Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju pod hasłem "Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość".

Komisja Europejska ogłosiła 2015 rok Europejskim Rokiem Rozwoju. Ma on na celu podnoszenie w Europie świadomości w kwestii problemów rozwojowych oraz pokazania europejskim podatnikom, że finansowanie projektów pomocowych w najbiedniejszych krajach świata przynosi korzyści całej Europie. W 2015 roku minęły cztery lata od momentu przyjęcia tzw. Planu na rzecz Zmian (Agenda for Change) – programu Komisji Europejskiej, w którym na nowo sformułowano zasady pomocy rozwojowej, by zagwarantować, że dotrze ona do krajów i sektorów, które najbardziej jej potrzebują.

Europejski Rok na Rzecz Rozwoju to doskonała okazja do informowania obywateli Unii o współpracy rozwojowej i korzyściach z niej płynących, zarówno dla państw członkowskich, jak i odbiorców pomocy. To również szansa na promocję poczucia wspólnej odpowiedzialności i solidarności. W 2015 r. zostaną podjęte liczne działania służące promowaniu celów Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju, przede wszystkim kampanie informacyjne, konferencje i debaty, wymiana informacji, doświadczeń i innych praktyk pomiędzy organami administracji i organizacjami społecznymi, a także badania sondażowe, i publikowanie ich wyników.

W ramach ERR 2015 Unia Europejska chce przekazać swoim obywatelom kilka przesłań. Najważniejsze z nich to:

1. Unia Europejska jest globalnym graczem, który stawia czoło dzisiejszym wyzwaniom;

2. W coraz bardziej współzależnym świecie, unijna współpraca na rzecz rozwoju przynosi korzyści ludziom w krajach partnerskich, jak i obywatelom UE;

3. Przesłanie: Myśl globalnie, działaj lokalnie. Jedna osoba też może dokonać zmiany.

Trzy najważniejsze cele szczegółowe ERR 2015 to :

1. Informowanie obywateli UE o unijnej współpracy na rzecz rozwoju, z podkreśleniem wyników, które Unia, działając wspólnie z państwami członkowskimi, osiągnęła na arenie światowej, co będzie kontynuowane również po 2015 roku;

2. Wspieranie bezpośredniego zaangażowania, myślenia krytycznego i aktywnego zainteresowania obywateli Unii rozwojem współpracy w formułowaniu i realizacji polityki;

3. Szerzenie wiedzy o korzyściach płynących ze współpracy rozwojowej Unii nie tylko dla beneficjentów pomocy rozwojowej Unii, ale także dla obywateli Unii, aby osiągnąć szersze rozumienie spójności polityki na rzecz rozwoju, jak również wzmacniać w obywatelach Europy i krajów rozwijających się poczucie wspólnej odpowiedzialności, solidarności i możliwości w zmieniającym się i coraz bardziej współzależnym świecie.

Wspomniane wyżej wydarzenia, które organizowane będą w ramach Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju będą podejmować 12 różnych tematów, a mianowicie:


1. Europa w świecie
2. Edukacja
3. Kobiety i dziewczęta
4. Zdrowie
5. Pokój i bezpieczeństwo
6. Trwały wzrost, godna praca i przedsiębiorstwa
7. Dzieci i młodzież
8. Pomoc humanitarna
9. Demografia i migracja
10. Bezpieczeństwo żywności
11. Zrównoważony rozwój
12. Prawa człowieka

W tym roku ma nastąpić również podsumowanie realizacji Milenijnych Celów Rozwoju, przyjętych na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2000 roku
Milenijne Cele Rozwoju stanowią zobowiązanie społeczności międzynarodowej do redukcji ubóstwa i głodu, zapewnienia równego statusu kobiet i mężczyzn, poprawy stanu zdrowia, poprawy stanu edukacji, walki z AIDS, ochrony środowiska naturalnego, a także zbudowania globalnego partnerstwa między narodami na rzecz rozwoju.

Na szczycie ONZ w 2000 r. Unia Europejska – obok innych światowych liderów – zobowiązała się do udziału w wyeliminowaniu ubóstwa na świecie do 2015 r. Wyznaczono wówczas osiem celów w dziedzinie rozwoju, znanych jako Milenijne Cele Rozwoju, w realizację których UE wniosła znaczący wkład:


- likwidacja skrajnego ubóstwa i głodu - 46.5 milionów osób objętych wsparciem w postaci pomocowych socjalnych transferów z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności,

- powszechny dostęp do edukacji podstawowej - 13.7 milionów nowych uczniów, którzy rozpoczęli edukację w szkołach podstawowych,

- promowanie równości płci  - 300,000 nowych uczennic rozpoczęło edukację w szkołach ponadpodstawowych,

- zmniejszenie śmiertelności wśród dzieci - 18.3 milionów dzieci zostało zaszczepionych przeciwko odrze,

- poprawa stanu zdrowia matek - ponad 7.5 miliona porodów z udziałem wykwalifikowanego personelu medycznego,

- zwalczanie HIV/AIDS, malarii i innych chorób - rozdystrybuowano 18 milionów moskitier ze środkami owadobójczymi,

- równowaga środowiska - ponad 70 milionów ludzi uzyskało dostęp do wody pitnej, a  24.5 miliony zostały podłączone do urządzeń sanitarnych,

- budowanie globalnego partnerstwa - ponad 711 milionów wyborców objętych misjami obserwacji przebiegu demokratycznych wyborów.


Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Styczeń 2015
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
     
 
Łotewska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej
Europejski Rok na rzecz Rozwoju
co dalej z kulturą?
RPK Politechnika Śląska
Pozytywna Energia Pokolenia 50 +
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Katowice Miasto Ogrodów
Invest in Silesia
Magazyn Euro
Partnerstwo Wschodnie
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl