Zdjęcie
05-11-2014

Spotkanie Klubu Sympatyków Śląskiego oraz Klubu Małopolanina

W dniu 4 listopada 2014 r. w siedzibie Domu Polski Południowej w Brukseli odbyło się wspólne posiedzenie Klubu Sympatyków Śląskiego oraz Klubu Małopolanina.

Tematem wspólnego posiedzenia Klubu Sympatyków Śląskiego oraz Klubu Małopolanina była Strategia Rozwoju Polski Południowej do 2020 roku. Stosowny dokument został podpisany w kwietniu 2013 roku na Wawelu, a następnie w styczniu 2014 roku został przyjęty przez Rząd RP jako tzw. strategia ponadregionalna. To pierwszy w Polsce taki dokument rządowy, który został zainicjowany przez samorządy.

Spotkanie oficjalnie otworzył Andrzej Szteliga, Pełnomocnik-Szef Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli oraz  Renata Jasiołek, Koordynator Biura Województwa Małopolski w Brukseli.

Pan Andrzej Szteliga przedstawił gościom historię powstania Klubu Sympatyków Śląskiego. Klub został zainicjowany w 2010 roku i jego celem jest promocja Województwa Śląskiego wśród przedstawicieli instytucji europejskich, organizacji polonijnych, organizacji i instytucji międzynarodowych oraz przedstawicielstw regionów, które posiadają swoją siedzibę w Brukseli. Podkreślił również, iż wydarzenie odbywa się pod szyldem Domu Polski Południowej.  Idea współpracy trzech województw znalazła odzwierciedlenie w liście intencyjnym podpisanym przez Marszałków trzech województw, 28 maja br. w Katowicach, a następnie jego oficjalna działalność została rozpoczęta w dniu 7 października br. w Brukseli. Celem Domu Polski Południowej będzie koordynowanie wspólnych działań i inicjatyw zmierzających do wykreowania i promowania wspólnej marki wobec instytucji unijnych i na szeroko pojętym forum europejskim.

Pani Renata Jasiołek zaprezentowała uczestnikom spotkania historię powstania Klubu Małopolanina. Podkreśliła, iż został on zainaugurowany podczas Polskiej Prezydencji Radzie UE, w ramach 5. edycji Dni Małopolski w Brukseli. Klub Małopolanina jest nieformalnym zrzeszeniem osób wywodzących się z Małopolski oraz jej sympatyków. Celem działania Klubu jest tworzenie i podtrzymywanie wśród osób mieszkających w Brukseli poczucia przynależności do wspólnoty Małopolan oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz Małopolski, służących wzmocnieniu jej roli wśród regionów Europy.  W swoim wystąpieniu zachęciła również uczestników do zapoznania się z wydawanym cyklicznie przez Biuro Województwa Małopolski elektronicznym magazynem „Bliżej Brukseli”. Aktualny numer będzie poświęcony strategiom makroregionalnym.

Pan Artur Harazim, Ambasador RP w Królestwie Belgii, objął honorowy patronat nad ww. wydarzeniem. Podczas spotkania podkreślił, jak ważna jest synergia regionów w celu wzmocnienia ich pozycji oraz wspólnych działań na arenie międzynarodowej w sferze gospodarki, nauki, kultury i turystyki.

Następnie głos zabrali prelegenci, Pani Renata Calak, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Andrzej Baksik, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Jacek Woźniak, Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Planowania Strategicznego.

Tematem wystąpienia Pani Renaty Calak było podejście makroregionalne w polityce rozwoju w Polsce i w Unii Europejskiej. Podkreśliła, iż oprócz Strategii Rozwoju Polski Południowej do 2020 roku, została również zatwierdzona w 2014 roku Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do 2020 roku i w planach jest strategia Polski Centralnej. Strategie skoncentrowane są przede wszystkim na identyfikacji potencjałów i wyzwań makroregionów. Zaznaczyła również, iż Strategia Rozwoju Polski Południowej do 2020 roku jest pierwszą strategią ponadregionalną, która powstała w wyniku inicjatywy oddolnej.

Proces opracowania Strategii Rozwoju Polski Południowej do 2020 roku oraz dotychczasowe prace wdrożeniowe omawiał Pan Andrzej Baksik.  Zaznaczył, iż najważniejszymi przesłankami współpracy ponadregionalnej województw: małopolskiego i śląskiego wprowadzenie długookresowej wspólnej wizji rozwoju, możliwość skutecznego podjęcia problemów ponadregionalnych, których rozwiązanie nie jest możliwe w skali jednego województwa, a specyfika problemu nie pozwala na nadanie mu uniwersalnej rangi krajowej, efektywne wykorzystanie potencjałów, w tym dla współpracy typu sieciowego, lepsze przygotowanie nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020, wykorzystanie możliwości wynikających z terytorializacji polityk sektorowych, nawiązanie skutecznej rywalizacji z centrum kraju a także z najsilniejszymi regionami oraz metropoliami Europy. W swoim wystąpienia zaprezentował również proces powstawania strategii.

Pan Jacek Woźniak w swoim wystąpieniu zaprezentował potencjały polski południowej oraz strategie ich wykorzystania dla rozwoju gospodarki, nauki, kultury i turystyki. Podkreślił, iż ważne jest wykorzystanie potencjałów uczelni oraz  jednostek badawczo-rozwojowych na rzecz wykreowania silnego i rozpoznawalnego centrum naukowego, wykreowanie i wspieranie inteligentnych specjalizacji makroregionu, tworzenie pakietowych produktów turystycznych wykorzystujących potencjał obydwu województw.

Po sesji pytań i odpowiedzi, gospodarz spotkania - Pan  Andrzej Szteliga, zaprosił zgromadzonych gości na poczęstunek i tradycyjną lampkę wina.

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

 
Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Listopad 2014
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
         
Prezydencja Włoch w Radzie Unii Europejskiej
Europejski Rok Obywateli
co dalej z kulturą?
RPK Politechnika Śląska
Pozytywna Energia Pokolenia 50 +
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Katowice Miasto Ogrodów
Invest in Silesia
Magazyn Euro
Partnerstwo Wschodnie
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl