Zdjęcie
17-04-2015

Wizyta Marszałka Województwa Śląskiego w Brukseli

16 kwietnia 2015 roku Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego odwiedził Dom Polski Południowej w Brukseli.

 

Celem wizyty było wspólne podpisanie z Markiem Sową, Marszałkiem Województwa Małopolskiego Deklaracji Mediolańskiej w ramach Inicjatywy Awangarda. W uroczystości wzięli udział m.in. Elżbieta Bieńkowska, Komisarz Komisji Europejskiej ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP; Jan Larosse, Doradca Rządu Flandrii, Przedstawiciel Inicjatywy Awangarda; Posłowie do Parlamentu Europejskiego: Róża Thun, Danuta Jazłowiecka oraz Czesław Siekierski, a także Piotr Adamiuk, Konsul Generalny, Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli; Krzysztof Turowski, Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji  Ambasady RP w Brukseli oraz Krzysztof Kasprzyk, Radca, Koordynator Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.

Inicjatywa Awangarda jest grupą współpracy 25 regionów (w tym dwóch polskich tj. Małopolskie i Śląskie) z 12 krajów unijnych, które zobowiązują się do wspierania wdrażania strategii inteligentnej specjalizacji i klastrów celem rozwijania innowacji i polityki przemysłowej. Ta nieformalna grupa lobbingowa, została zainicjowana przez biura zainteresowanych europejskich regionów w Brukseli. Podjęta współpraca polega m.in. na uzgadnianiu stanowisk i wspólnym występowaniu do instytucji europejskich czy realizacji projektów pilotażowych. Ponadto ma na celu wspieranie wdrażania idei Paktu Przemysłowego za pomocą rozwoju wielopoziomowych inwestycji europejskich i inicjatyw klastrowych dla pojawiających się lub przekształcających się gałęzi przemysłu. Długofalowym założeniem inicjatywy jest generowanie miejsc pracy i wzrostu gospodarczego poprzez inwestowanie w priorytetowe dziedziny o znaczeniu strategicznym dla reindustrializacji.

W skład inicjatywy wchodzą m.in. Flandria, Północna Nadrenia-Westfalia, Szkocja, Katalonia, Nord-Pas de Calais, Asturia, Małopolska czy fińskie Tampere, czyli regiony o silnych ambicjach przemysłowych i strategiach na rzecz inteligentnej specjalizacji, które mogą posłużyć odnowie przemysłu. W listopadzie 2014 r. miało miejsce spotkanie wysokiego szczebla w Mediolanie, gdzie przywódcy poszczególnych regionów podpisali Deklarację Mediolańską, wskazującą kierunek rozwoju, główne cele i założenia, jak i warunki uczestnictwa w Inicjatywie. Ze względu na odbywające się w tym okresie w Polsce wybory samorządowe, polskie regiony nie podpisały wówczas przedmiotowego dokumentu.

Uroczyste podpisanie Deklaracji Mediolańskiej poprzedziła prezentacja działalności Domu Polski Południowej w Brukseli, którą poprowadził Andrzej Szteliga, Koordynator DPP w 2015 roku z udziałem Marszałków wchodzących w skład Domu Polski Południowej (Marek Sowa - Marszałek Woj.Małopolskiego; Andrzej Buła - Marszałek Woj. Opolskiego oraz Wojciech Saługa - Marszałek Woj. Śląskiego). Wśród zaproszonych gości znaleźli się Marszałkowie województw polskich, członkowie delegacji polskiej do Komitetu Regionów oraz przedstawiciele polskich  biur regionalnych w Brukseli.

 

Źródło: BRWŚ

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Kwiecień 2015
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
   
     
Łotewska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej
Europejski Rok na rzecz Rozwoju
co dalej z kulturą?
RPK Politechnika Śląska
Pozytywna Energia Pokolenia 50 +
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Katowice Miasto Ogrodów
Invest in Silesia
Magazyn Euro
Partnerstwo Wschodnie
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl