Zdjęcie
08-07-2014

Ruszyła rejestracja na Open Days 2014

Dwunasta edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast – Open Days 2014 odbędzie się w dniach 6–9 października w Brukseli, gdzie zorganizowanych zostanie ponad sto warsztatów i debat. Wydarzenia te odbywać się będą pod hasłem „Wspólny rozwój – inteligentne inwestycje dla ludzi”.

Tegoroczny program warsztatów i debat OPEN DAYS będzie się opierać na trzech priorytetach tematycznych:

  • Łączenie strategii regionalnych

Seminaria w ramach tego priorytetu koncentrować się będą na wymianie poglądów na następujące tematy: inteligentne specjalizacje, agenda cyfrowa, wsparcie dla małych
i średnich przedsiębiorstw, gospodarka niskoemisyjna (wspierana przez EFRR), szkolenia
i integracja społeczna (wspierana przez EFS), wymiar miejski.

  • Budowanie zdolności i potencjału

Celem organizowanych w ramach tego priorytetu  konferencji będzie dyskusja na temat nowych funkcji i instrumentów w zarządzaniu programami (inżynierii finansowej, oceny ramowej wydajność, umów partnerskich).

  • Współpraca terytorialna

Spotkania w ramach tego priorytetu będą się skupiać na nowej generacji programów ogólnoeuropejskich (INTERREG, URBACT, ESPON) oraz na współpracy międzynarodowej.

Wydarzenie Open Days będzie sprzyjać dyskusjom na temat tych priorytetów, które trzeba brać pod uwagę podczas opracowania współfinansowanych przez UE strategii wzrostu regionalnego na lata 2014-2020. Będzie to także okazja do przyjrzenia się nowym instrumentom, takim jak zintegrowane inwestycje terytorialne, rozwój kierowany przez lokalną społeczność, instrumenty finansowe, nowe programy europejskiej współpracy terytorialnej oraz strategia dotycząca makroregionu adriatycko-jońskiego, która ma zostać przyjęta podczas przewodnictwa Włoch w Radzie UE.

Od dnia dzisiejszego dostępny jest program Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast - Open Days 2014 oraz możliwa jest rejestracja na konferencje, której dokonać można poprzez stronę internetową: ec.europa.eu.

Do udziału w tegorocznej edycji Open Days dopuszczonych zostało 26 konglomeratów stworzonych przez 192 regiony i miasta z 31 krajów.

 

Udział Województwa Śląskiego w Open Days 2014

Województwo Śląskie wspólnie z regionami: East of England (Wielka Brytania), Central Denmark (Dania), Warmia and Mazury, Centro Region of Portugal (Portugalia), Mid-Norway (Norwegia), West Norway (Norwegia) i Split-Dalmatia (Chorwacja) zawiązało partnerstwo pn. „Inteligentne partnerstwo na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego".

W ramach konsorcjum zorganizowany zostanie warsztat pt. Is „smart" the right approach for growth and jobs?, który odbędzie się 7 października br. w godzinach 9:00 - 13:00 w siedzibie Norway House przy rue Archimède 17 (kod warsztatu: 07A06).

Tematem ww. warsztatu będą inteligentne specjalizacje jako element sprzyjający wzrostowi gospodarczemu oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Pierwsza część debaty będzie poświęcona procesowi opracowywania strategii innowacji ze specjalnym uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji oraz korzyściom, które do tej pory przyniosły. Z kolei druga część ma za zadanie dokonać praktycznej analizy „inteligentnego podejścia" w ramach poszczególnych sektorów, w tym zielonej ekonomii, agro-przemyśle czy sektorze morskim.

 

 

 

 


Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Sierpień 2014
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
       
Prezydencja Włoch w Radzie Unii Europejskiej
Europejski Rok Obywateli
co dalej z kulturą?
RPK Politechnika Śląska
Pozytywna Energia Pokolenia 50 +
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Katowice Miasto Ogrodów
Invest in Silesia
Magazyn Euro
Partnerstwo Wschodnie
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl