Zdjęcie
26-05-2010

Euroregiony w Województwie Śląskim

Euroregion jest związkiem dwóch lub więcej jednostek reprezentujących regiony sąsiadujących ze sobą państw, tworzone na podstawie prawa wewnętrznego poszczególnych krajów poprzez zawarcie między nimi umowy o współpracy

W tworzeniu euroregionu uczestniczą przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz samorządowych, a niekiedy także inni posłowie społeczni i ekonomiczni regionów przygranicznych. Działalność transgraniczną regulują odpowiednie konwencje Rady Europy i UE. W Polsce znajduje się 18 euroregionów.

W ramach terytorium Województwa Śląskiego funkcjonują trzy euroregiony

Euroregion Śląsk Cieszyński

Euroregion leży na obszarze przygranicznym południowej Polski oraz północno-wschodnich Czech, w bliskim sąsiedztwie Słowacji. Naturalną oś tych terenów tworzy rzeka Olza, nad którą leżą miasta Cieszyn i Český Těšín, niewątpliwie stanowiące serce regionu. Obszar Euroregionu ciągnie się od Godowa i Jastrzębia Zdroju po Istebną i od Bohumina po Hrčavu.

Euroregion wspiera rozwój w obszarach przygranicznych w takich dziedzinach jak:

- wymiana doświadczeń i informacji dotyczących rozwoju regionu
- rozwiązywanie wspólnych problemów w dziedzinie transportu, komunikacji i łączności oraz bezpieczeństwa obywateli
- rozwój turystyki, ruchu podróżnych łącznie z dalszym usprawnieniem ruchu granicznego
- akcje wspierające rozwój kultury, oświaty i sportu, zwłaszcza wymiana informacji dotyczących tych działań
- współpraca między szkołami i młodzieżą na terenie Euroregionu
rozwiązywanie wspólnych problemów dotyczących ekologii i środowiska naturalnego

Euroregion Silesia

Strona polska to 19 gmin należących do powiatów: raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego w województwie śląskim oraz powiatu głubczyckiego w województwie opolskim. W skład czeskiej strony euroregionu wchodzi 58 gmin członkowskich i 3 członków wspierających: Uniwersytet Śląski w Opawie, Powiatowa Izba Gospodarcza w Opawie oraz Macierz Śląska w Opawie. Sekretariat Euroregionu Silesia tworzą dwa biura - w Raciborzu i Opawie. Polska część Euroregionu leży w dorzeczu górnej Odry i obejmuje Kotlinę Raciborską, część Płaskowyżu Głubczyckiego i Kotliny Ostrawskiej, natomiast czeska część leży w dorzeczu Opawy i Morawicy.

Osią Euroregionu Silesia, wokół której rozwijała się współpraca transgraniczna, są miasta Racibórz i Opawa.
Zgodnie ze statutem celem współpracy w Euroregionie Silesia jest podejmowanie wspólnych działań dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju regionu oraz zbliżenia jego mieszkańców i instytucji po obu stronach granicy poprzez:

- podnoszenie poziomu życia obywateli mieszkających w Euroregionie, poprzez wspólne wspieranie inwestycji i programów gospodarczych, szkolenia zawodowe i programy zmierzające do likwidacji bezrobocia,
- popieranie idei jedności europejskiej
- współpracę i wymianę grup społecznych, naukowych, zawodowych, kulturalnych, środowisk młodzieżowych, w celu wzajemnego poznania społeczności zamieszkujących regiony graniczne
- utrzymanie oraz poprawienie stanu środowiska naturalnego, poprawę gospodarki rolnej i leśnej,
- wzajemną pomoc na wypadek katastrof i klęsk żywiołowych,
- rozwój współpracy gospodarczej,
- rozwój skoordynowanego transgranicznego planowania przestrzennego,
- budowę oraz dostosowanie infrastruktury dla potrzeb ruchu granicznego i regionalnego,
- budowę kompleksowego systemu informacji w celu wymiany danych w Euroregionie,
- działalność wydawniczą

Euroregion Beskidy

Euroregion Beskidy powstał na bazie porozumienia "Beskidy bez granic" - inicjatywy władz lokalnych miast i gmin beskidzkich polsko-słowacko-czeskiego pogranicza. Obejmuje przygraniczną część terenu województwa śląskiego i małopolskiego po stronie polskiej, województwa żylińskiego po stronie słowackiej oraz gmin wokół miasta Frydek-Mistek w Republice Czeskiej.

Strategia euroregionu-priorytety:

- Cel strategiczny I
Rozwój procesów integrujących społeczność Euroregionu Beskidy i budujących demokrację lokalną.
- Cel strategiczny II
Rozwój gospodarczy aktywizowany szczególnie przez budowanie transgranicznych powiązań kooperacyjnych.
- Cel strategiczny III
Dbanie o bogactwo zasobów przyrody i ochrona środowiska.
- Cel strategiczny IV
Optymalny rozwój potencjału ludzkiego i podniesienie jakości życia mieszkańców Euroregionu.

Źródło: Euroregion Śląsk Cieszyński, Euroregion Beskidy, Euroregion Silesia 
Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl