Zdjęcie
30-12-2011

Kultura 2007-2013

Program Kultura (2007-2013) stanowi kontynuację dotychczasowych działań Wspólnoty w sferze kultury, czyli Programu Kultura 2000. W nowej perspektywie finansowej UE jest on więc głównym programem skierowanym bezpośrednio do instytucji kulturalnych w Europie

Cele: 

Ogólnym celem Programu jest wzmocnienie przestrzeni kulturowej wspólnej dla Europejczyków, opartej na wspólnym dziedzictwie kulturowym oraz rozwój współpracy pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami kulturalnymi krajów uczestniczących w programie. 


Program nastawiony jest na trzy szczegółowe priorytety:

· wspieranie ponadnarodowej mobilności osób działających w sektorze kultury;

· wspieranie ponadnarodowego obiegu dzieł oraz wyrobów artystycznych i kulturalnych;

· wspieranie dialogu między kulturami.

 

Beneficjenci:

Kwalifikujący się wnioskodawcy muszą być organizacją publiczną lub prywatną posiadającą status prawny, której główna działalność dotyczy dziedziny kulturalnej. O dotacje nie mogą ubiegać się osoby fizyczne.Zarejestrowana siedziba wnioskodawców musi znajdować się w jednym z państw uczestniczących w Programie:
- 27 państw członkowskich Unii Europejskiej; 
- państwa EOG (Islandia, Lichtenstein, Norwegia);
- państwa kandydujące (Chorwacja i Turcja; była Jugosłowiańska Republika Macedonii) oraz Serbia; 
- kraje Zachodnich Bałkanów (Montenegro, Bośnia i Hercegowina).

Wnioskodawcy muszą posiadać wykształcenie i kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji finansowanego działania oraz muszą być zaangażowani zarówno w fazę projektowania jak i wdrażania. Muszą mieć stabilną sytuację finansową oraz muszą posiadać środki finansowe do wniesienia rzeczywistego i znacznego wkładu finansowego, zapewniając przynajmniej 50 % łącznego budżetu finansowanego działania.Dostępne środki: 

Budżet programu w latach 2007-2013 wyniesie 400 mln EUR. Przewiduje się, że program pozwoli na współfinansowanie około 300 różnych projektów kulturowych rocznie.


Fundusze na 2011 rok

Szczegółowy kalendarz 

Przewodnik programowy w języku polskim

Więcej informacji Źródło: Komisja Europejska

  
Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl