Zdjęcie
02-01-2012

Marco Polo II

Marco Polo II na lata 2007-2013 jest kontynuacją programu Marco Polo I (2003-2006), którego celem było przeniesienie części drogowego transportu towarowego na krótkodystansowy transport morski, kolejowy lub wodny śródlądowy. Marco Polo II wprowadza nowe działania, takie jak „autostrady morskie" lub tak zwane środki „unikania ruchu drogowego"

Cele:

 

 • zmniejszenie przeciążeń w ruchu; 
 • poprawę funkcjonowania systemu transportu z ukierunkowaniem na większą ochronę środowiska;
 • zwiększenie transportu intermodalnego, co przyczynia się do tworzenia sprawnego i zrównoważonego systemu transportu i zapewnia europejską wartość dodaną, nie wywierając przy tym negatywnego wpływu na spójność gospodarczą, społeczną czy też terytorialną. 

 

 

Beneficjenci:

 

 • prywatne i publiczne podmioty związane z działalnością handlową;
 • kraje członkowskie UE; 
 • kraje wchodzące w skład „krajów trzecich":o członkowie EEA i EFTA;
 • kraje kandydujące do UE; 
 • śródziemnomorskie kraje partnerskie;
 • inne kraje graniczące z krajami wspólnoty. 

 

 

Budżet: wynosi 740 mln euro. Z czego 400 mln euro przeznaczone jest na finansowanie programu Marco Polo II na okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. Komisja uznaje, iż każde euro subwencji przyznane programowi Marco Polo przyniesie 6 euro korzyści w obszarze społecznym i środowiskowym.

 

Terminy: Program trwa w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r.

 

Działania:

 • Modal shift actions - wsparcie dla projektów zmierzających do zmiany sposobu transportowania, polegających na uruchomieniu nowych usług transportowych, innych niż drogowe. 
 • Catalyst actions - wsparcie dla projektów sprzyjających zmianom oraz tworzeniu nowych usług i udogodnień o znaczeniu ogólnoeuropejskim. 
 • Common learning actions - wspólne działania edukacyjne stymulujące współpracę na rynku transportu i logistyki. 
 • Motorways of the sea actions („autostrady morskie") - projekty prowadzące do uruchomienia przewozów „od drzwi do drzwi" (regularnych, wysokiej jakości usług transportowych), polegających na przenoszeniu ładunków transportowanych za pomocą innych typów transportu, przyjaznych środowisku. Projekty należące do tego typu muszą być innowacyjne w skali europejskiej m. in. pod względem logistycznym oraz wyposażenia.
 • Traffic avoidance actions („unikanie transportu") - projekty integrujące transport i logistykę produkcji, prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na transport drogowy (zmniejszenia ilości ładunków przewożonych drogami), co ma bezpośredni wpływ na ograniczenie emisji. 

 

Więcej informacji

 

Źródło: Komisja Europejska

  
Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl