Zdjęcie
02-01-2012

INTERREG IVC

INTERREG IVC jest programem służącym wspieraniu kooperacji międzyregionalnej w Europie, obejmującym lata 2007-2013. Rozpoczął się we wrześniu 2007 roku i stanowi kontynuację programu INTERREG IIIC na lata 2002-2006

Cele:

 • wspieranie i rozwój kooperacji między różnymi regionami Europy;
 • pomoc regionom w nawiązywaniu współpracy i poszukiwaniu wspólnych rozwiązań;
 • wzrost efektywności polityki regionalnej i instrumentów za nią odpowiedzialnych;
 • wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami odpowiedzialnymi w swoich krajach/regionach za politykę lokalną i regionalną; 
 • wspieranie innowacyjnych rozwiązań ekonomicznych, środowiskowych oraz zapobieganie i ograniczanie ryzyka;
 • wspieranie modernizacji ekonomicznej i konkurencyjności. 

 

Beneficjenci:

Podmioty publiczne oraz podmioty prawa publicznego (zgodnie z Dyrektywą 2004/18/EU)

 

Kraje kwalifikujące się:

 

 • państwa członkowskie UE 
 • Szwajcaria 
 • Norwegia
 • Uwaga: Instytucje z pozostałych krajów mogą uczestniczyć w programie, lecz tylko na koszt własny.

 

Działania:

 

 • Inicjatywy regionalne (Regional Initiative Projects), w których partnerzy wymieniają się doświadczeniami z wybranej dziedziny. 
 • Projekty kapitalizacyjne (Capitalisation Projects) bazujące na wcześniejszych doświadczeniach, których celem jest przeniesienie i efektywne wykorzystanie zdobytej wiedzy na poczet kolejnych projektów i programów europejskich. 

 

Budżet:

na lata 2007-2013 wynosi 321 mln euro.  

 

Więcej informacji o programie i prowadzonych w jego ramach projektach dostępnych jest w języku angielskim na stronie programu: www.interreg4c.eu.

 

Żródło: www.interreg4c.eu  
Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl