Zdjęcie
02-01-2012

DAPHNE III

Jednym z podstawowych elementów programu Daphne III jest wspieranie podmiotów realizujących cele programu w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz pomoc ofiarom przemocy

Na poziomie krajowym wdrażanie DAPHNE III wspomaga Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rola MSWiA ma charakter pomocniczy i ma ułatwiać korzystanie z programu Daphne III. Procedura ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu jest prowadzona jedynie przez Komisję Europejską.

 

Cele:

  • walka z wszelkimi formami przemocy (fizycznej, seksualnej i psychicznej) wobec dzieci, młodzieży i kobiet (w tym m.in.: zapobieganie i zwalczanie wykorzystywania seksualnego, przemocy w rodzinie, przemocy w szkole);
  • zapewnienie wsparcia ofiarom przemocy i grupom ryzyka;
  • wymiana informacji i doświadczeń w ramach przeciwwdziałania przemocy. 

 

Beneficjenci:
• grupy, które bezpośrednio zajmują się zjawiskiem przemocy (ofiary przemocy, grupy nią zagrożone)
• grupy, które pośrednio zajmują się zjawiskiem przemocy (grupy społeczne tj. kadra nauczycielska, policja, straż graniczna, pracownicy socjalni, władze lokalne i krajowe, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, wspólnoty wyznaniowe itd.)

 

Budżet:
Planowany budżet programu Daphne III na lata 2007-2013 to 116,85 mln euro.

 

Działania:
• udzielanie dotacji operacyjnych oraz dotacji na konkretne projekty ponadnarodowe leżące w interesie UE;
• konkretne działania podejmowane przez Komisję Europejską np. studia i badania naukowe, badania opinii publicznej, opracowywanie wskaźników i wspólnych metodyk, zbieranie, opracowywanie i rozpowszechnianie danych i statystyk, organizacja kampanii i imprez publicznych, tworzenie i prowadzenie witryn internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, wsparcie dla sieci ekspertów krajowych.
Więcej informacji o programach na stronach:
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/programme/daphne-programme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/index_pl.htmwww.daphne-toolkit.org
a także na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji


Natomiast informacje o projektach i zaproszeniach do składania wniosków dostępne są TUTAJ.

 

Źródło: Komisja Europejska

  
Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl