Zdjęcie
02-01-2012

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji - CIP

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw

Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.

 

Beneficjenci:

• instytucje otoczenia biznesu;
• wyższe uczelnie; 
• instytucje finansowe;
• samorządy; 
• administracja; 
• MŚP.

 

Kraje kwalifikujące się:

• członkowie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG); 
• kraje członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (z wyjątkiem Szwajcarii); 
• państwa kandydujące do UE;
• państwa Bałkanów Zachodnich; 
• inne kraje zainteresowane współpracą ze Wspólnotą w zakresie działalności innowacyjnej, o ile stanowią tak zawarte przez nie umowy dwustronne.

 

Działania: Program CIP składa się z trzech programów szczegółowych:

EIP (ang. Entrepreneurship and Innovation Programme EIP) - program na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji, którego celem jest wsparcie innowacyjności sektora MŚP; 
ICT-PSP (ang. Information Communication Technologies - Policy Support Programme) - program na Rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, który ma na celu m.in. stworzenie jednolitej, europejskiej platformy informacyjnej i wzmacnianie rynku wewnętrznego produktów i usług informacyjnych oraz wspieranie innowacyjności;
• IEE (ang. Intelligent Energy Europe) - program Inteligentna Energia dla Europy, któr służy m.in. poprawie efektywności energetycznej, racjonalnemu wykorzystaniu zasobów energetycznych oraz promowaniu nowych i odnawialnych źródeł energii.

 

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/cip/index_pl.htm
http://www.cip.gov.pl/

 

Żródło: Komisja Europejska

 

  
Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl