Zdjęcie
05-01-2012

Life +

LIFE+ jest kontynuacją Instrumentu Finansowego LIFE. Program ten dotyczy ochrony środowiska i jest przewidziany na lata 2007-2013

Beneficjenci:
W programie uczestniczyć mogą podmioty zarejestrowane w państwach członkowskich Unii Europejskiej będące publicznymi lub prywatnymi organami, podmiotami lub instytucjami.


Opis:
Program ten składa się z 3 komponentów:
1) LIFE+ Nature & Biodiversity - Przyroda i różnorodność biologiczna

Ta część programu jest kontynuacją i uzupełnieniem poprzedniego program LIFE-Nature. Polega on na współfinansowaniu dobrych praktyk i projektów demonstracyjnych które pomagają we wdrożeniu dyrektywy Ptaki i Siedliska.  Ponadto, przeznaczony jest na współfinansowanie projektów innowacyjnych i pokazowych pomagających we realizacji celów Komunikatu Komisji (COM (2006) 216 final) "Zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej do roku 2010 i w przyszłości".Co najmniej 50 % budżetu LIFE+ będzie przeznaczone na projekty w ramach LIFE+ Nature and Biodiversity.

2) LIFE+ Environment Policy & Governance - Polityka Ochrony Środowiska i Zarządzanie

Ta część program jest kontynuacją poprzedniego program LIFE-Environment i przeznaczona jest na dofinansowanie projektów, które przyczynią się do realizacji europejskiej polityki ochrony środowiska, rozwoju innowacyjnych pomysłów, technologii, metod i instrumentów.

3) LIFE+ Information & Communication - Informacja i Komunikacja

Jest nowym elementem przeznaczonym na dofinansowanie projektów związanych z komunikacją, kampanii podnoszących świadomość w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, a także projektów dotyczących zapobiegania pożarom lasów (podnoszenie świadomości i specjalne szkolenia). 


Cel programu:
Ogólnym celem Life+ jest przyczynianie się do wdrażania, aktualizacji oraz rozwoju wspólnotowej polityki i prawodawstwa w dziedzinie środowiska. Program ma na celo także realizację polityki o ochronie środowiska i przyrody oraz wspieranie projektów proponujących rozwiązania dla problemów dotyczących ochrony środowiska.

Budżet całkowity: 2 143 mln euro
Maksymalna stopa współfinansowania projektów przez Unię Europejską wynosi 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych. W drodze wyjątku, stopa współfinansowania wzrasta do 75% w przypadku wniosków LIFE + Przyroda, które koncentrują się na konkretnych działaniach w celu ochrony gatunków lub siedlisk.
Kryteria kwalifukujące:

Projekty finansowane przez LIFE+ muszą spełniać następujące kryteria:

· Projekty muszą dotyczyć Unii Europejskiej i w istotny sposób przyczyniać sie do osiągnięcia ogólnego celu LIFE+

· Muszą być spójne technicznie i finansowo, a jednocześnie wykonalne i opłacalne

· Powinny wspierać realizacje priorytetów w ramach szóstego Programu Działań na rzecz środowiska i integracji

oraz co najmniej jedno z następujących kryteriów:

· projekty związane z europejskimi celami ochrony środowiska (w tym rozwój i upowszechnianie najlepszych praktyk, wiedzy specjalistycznej lub technologii)

· kampanie podnoszące świadomość i specjalne szkolenia dla podmiotów zaangażowanych w zapobieganie pożarom lasów

· projekty służące rozwojowi i realizacji celów Unii Europejskiej związanych z ujednoliconym i długoterminowym monitorowaniem wzajemnego oddziaływania lasów i środowiska naturalnego


Dane teleadresowe osoby zaangażowanej we wdrażanie programu LIFE+ w Polsce:
ANDRZEJ MUTER
Ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
Tel: (+48 22) 459 05 43
Fax: (+48 22) 459 01 93
E-mail: A.Muter@nfosigw.gov.pl

Strona internetowa: http://www.nfosigw.gov.pl 

Więcej informacji o programie: http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm
Zaproszenia do składania wniosków na rok 2012: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2012/index.htm


Źródło: Komisja Europejska

  
Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl