20-03-2014

KREATYWNA EUROPA

Nowy program Komisji Europejskiej Kreatywna Europa 2014 – 2020 wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2014 roku. Jego budżet wynosi 1,46 mld EUR, co oznacza że wsparcie dla kultury, kina, telewizji, muzyki, literatury, sztuk widowiskowych, dziedzictwa kultury oraz dziedzin pokrewnych w Europie, jest o 9% wyższe ni niż w poprzednim okresie programowania.

Komisja Europejska zakłada iż program ten umożliwi dofinansowanie przynajmniej 250 000 artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą, 2 000 kin, 800 filmów i 4 500 tłumaczeń książek. Nowy instrument gwarancji finansowych w ramach programu pozwoli małym podmiotom z sektora kultury i sektora kreatywnego uzyskać kredyty bankowe do kwoty 750 mln EUR.

Nowy program obejmuje podprogram KULTURA i podprogram MEDIA. Pierwszy ma zapewniać dofinansowanie sztuk widowiskowych i wizualnych, dziedzictwa i innych dziedzin, a drugi - kin i sektora audiowizualnego. Nowy komponent międzysektorowy umożliwi wspierania współpracy w zakresie polityki, środków przekrojowych oraz nowego instrumentu gwarancji finansowych, który zacznie obowiązywać od 2016 r.

Z nowego programu dofinansowane zostaną również takie inicjatywy, jak: Europejska Stolica Kultury, znak dziedzictwa europejskiego, Europejskie Dni Dziedzictwa oraz pięć nagród europejskich (nagroda UE w dziedzinie dziedzictwa kulturowego/nagrody „Europa Nostra", nagroda UE w dziedzinie architektury współczesnej, Europejska Nagroda Literacka, nagrody „European Border Breakers" oraz nagroda programu MEDIA Unii Europejskiej).

Przynamniej 56% budżetu programu zostanie przeznaczone na podprogram MEDIA i co najmniej 31% - na podprogram „Kultura". Zasadniczo odzwierciedla to obecne proporcje w finansowaniu tych dwóch obszarów. Maksymalnie 13% budżetu zostanie przydzielone na komponent międzysektorowy.

 

Pierwsze terminy naboru wniosków, dla komponentu Kultura przedstawiają się następująco:

 

Ø  Projekty współpracy

Granty przeznaczone są dla organizacji, istniejących od min. 2 lat na realizację projektów na okres do 4 lat. Wyróżnia się dwa rodzaje grantów: małe do 200 tys. Euro (dofinansowanie w wysokości do 60% budżetu, projekty realizowane przez minimum 3 partnerów z 3 różnych krajów biorących udział w programie) oraz granty duże do 2 mln. Euro (dofinansowanie do 50% budżetu, projekty realizowane przez minimum 6 partnerów z 6 różnych krajów biorących udział w programie).

Terminy składania wniosków:
- 5 marca 2014 r.

- październik 2014 r. (ogłoszenie naboru w czerwcu 2014 r.)

(kolejne nabory - raz do roku na jesieni)

 

Ø  Sieci współpracy kulturalnej

Granty przyznawane są na działania sieci zrzeszających przynajmniej 15 członków z 10 lub więcej krajów (nie są to granty operacyjne) w zakresie wymiany doświadczeń, podnoszenia kwalifikacji etc. (granty do 250 tys. euro - do 80% budżetu)

 Terminy składania wniosków (tylko 2 w okresie 2014-2020):

- 19 marca 2014 r.

- Październik 2016 r. (ogłoszenie naboru w czerwcu 2016 r.)

 

Ø  Platformy

Granty w wysokości do 500 tys. euro (dofinansowanie do 80% budżetu) są przeznaczone na działania nastawione na promocję nowych talentów, mobilność artystów, rozwój publiczności, ponadnarodowy obieg dzieł. Wsparcie dla kreatywnych i bardzo szerokich projektów.

Terminy składania wniosków (tylko 3 w okresie 2014-2020):

- 19 marca 2014 (kolejne dwa nabory nie są jeszcze ustalone)

  

Ø  Tłumaczenia literackie

Graty przeznaczone są dla wydawnictw istniejących minimum 2 lata i zakładają wsparcie do 100 tys. euro (tzw. granty małe, do 50% budżetu, na projekty trwające maksymalnie 2 lata) oraz do 100 tys. euro rocznie (tzw. granty duże, do 50% budżetu, na projekty trwające 3-4 lata).

W obu przypadkach: granty będą dofinansowywać tłumaczenie z jednego języka europejskiego na inny język europejski oraz promocję (w tym promocję autorów)
i kwalifikowana jest tylko beletrystyka (fikcja literacka)

Terminy składania wniosków:

- 12 marca 2014 r. (kolejne nabory - raz do roku)

Przewodniki programowe oraz instrukcje dla wnioskodawców znajdują się na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm

Aby wziąć udział w Programie wszyscy wnioskodawcy muszą zarejestrować się w PORTALU UŻYTKOWNIKA http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html,  który rejestruje wnioskodawców oraz udostępnia:

  • szczegółowe informacje o naborach
  • przewodnik programowy
  • instrukcje dla wnioskodawców
  • formularze aplikacyjne

 

 

 


 
Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl