Horyzont 2020

Horyzont 2020 to nowy europejski program finansowania, za pomocą którego wdrażane będą założenia „Unii Innowacji" - jednej z inicjatyw flagowych strategii „Europa 2020". Został on wprowadzony poprzez komunikat Komisji Europejskiej KOM(2011) 808,zatwierdzony 30 listopada 201Program ramowy Horyzont 2020 1 r.

Jego podstawowym celem jest utrzymanie Unii Europejskiej w światowej czołówce pod względem konkurencyjności i innowacyjności oraz zrównoważony rozwój gospodarki. Ze względu na przyjęte w nim założenia i priorytety można się spodziewać, ze będzie w dużym stopniu wpływał na zrównoważone i ekologiczne budownictwo. Działanie programu przewidziane jest na lata 2014-2020.

W obszarze kultury w ramach programu HORYZONT 2020 będą realizowane postulaty Strategii EUROPA 2020 zgodnie z inicjatywą flagową Unia Innowacji. Promocję różnych działań innowacyjno-badawczych oraz technologicznych Małych i Średnich Przedsiębiorców poprzez kulturę. Zacieśnienie współpracy pomiędzy pomiędzy instytucjami kultury, uczelniami, a jednostkami badawczo - rozwojowymi oraz MŚP poprzez kulturę.

W efekcie negocjacji ustalono, że 470 milionów euro z budżetu programu Horyzont 2020 zostanie przeznaczonych na poszerzenie grupy naukowców, mogących wziąć udział w programie, m.in. poprzez zaproszenie do niego nowych wnioskodawców lub wspieranie współpracy instytucji badawczych oraz kulturalnych w ramach sieci.  Na nowych członków mają być otwarte również partnerstwa publiczno-prywatne, co ma przeciwdziałać powstawaniu „zamkniętych klubów". W trakcie negocjacji ustalono też, że 420 mln euro przeznaczonych zostanie na wspieranie popularyzacji nauki oraz współpracę nauki z jednostkami kultury.

 


 
Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl