06-06-2014

COSME

Program COSME to kolejny program unijny mający na celu zwiększenie konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich. Przewidywany budżet Programu COSME na lata 2014-2020 na cały okres programowania wyniesie ok. 2,5 mld euro, z czego kwota ok. 1,4 mld euro zostanie przeznaczona na instrumenty finansowe.

Program COSME stanowi w znacznym stopniu kontynuację Programu na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (Entrepreneurship and Innovation Programme, EIP) realizowanego w latach 2007-2013 w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme, CIP).

 

Główne elementy nowego programu to:

Ø  instrumenty finansowe ułatwiające przedsiębiorcom dostęp do finansowania (co najmniej 60% środków zostanie przeznaczonych na ten cel)

Ø  działalność sieci Enterprise Europe Network świadczącej zintegrowane usługi
na rzecz przedsiębiorców

(Realizowane będą również działania służące poprawie ramowych warunków dla konkurencyjności przedsiębiorstw oraz służące promocji przedsiębiorczości).

W ramach Programu COSME 2014-2020 będą realizowane zadania dotyczące:

Ø  poprawy dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez instrumenty kapitałowe i dłużne, tj. zwrotne instrumenty kapitałowe przeznaczone
na inwestycje, gwarancje pożyczkowe

Ø  poprawy dostępu do rynków Unii Europejskiej i poza nią za pośrednictwem Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości (Enterprise Europe Network)

Ø  zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw Unii Europejskiej

Ø  tworzenia środowiska sprzyjającego powstawaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej

Ø  wspierania MŚP poza obszarem Unii Europejskiej zwłaszcza w zakresie ograniczania różnic regulacyjnych i biznesowych między UE a jej głównymi partnerami handlowymi.

  

Beneficjentami programu będą:

Ø  Przyszli i obecni przedsiębiorcy (zwłaszcza MŚP)

Ø  Administracja publiczna

  

Informacje o programie na stronie Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

 

 


 
Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl