LIFE

Program LIFE to kontynuacja realizowanego w okresie 2007-2013 programu LIFE+. Jest to jedyny instrument dedykowany wyłącznie środowisku i zapewniający środki finansowe na jego ochronę.
W perspektywie 2014-2020 budżet programu będzie wynosił  3,2 miliarda euro.

nowym okresie finansowania w ramach LIFE wyróżnione zostały dwa podprogramy: podprogram na rzecz środowiska i podprogram na rzecz klimatu. Priorytety LIFE obejmą: obszary Natura 2000, woda, odpady i powietrze, a duży nacisk kładziony będzie na projekty komplementarne z innymi projektami unijnymi i krajowymi instrumentami finansowymi oraz większą skalę terytorialna.

 

Beneficjentami programu mogą być:

·         przedsiębiorcy

·         administracja publiczna

·         organizacje pozarządowe

 

Program na rzecz środowiska będzie wspierać działania w następujących dziedzinach:

Ø  ŚRODOWISKO I EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ZASOBÓW - innowacyjne rozwiązania
w zakresie lepszego wdrażania polityki w dziedzinie środowiska i integracji celów związanych z ochroną środowiska w innych sektorach

Ø  RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA - opracowanie najlepszych praktyk służących powstrzymaniu utraty różnorodności biologicznej i przywróceniu usług ekosystemowych,
z zachowaniem głównego celu, jakim jest wspieranie sieci Natura 2000, szczególnie poprzez zintegrowane projekty zgodne z traktowanymi priorytetowo ramowymi programami działania państw członkowskich

Ø  ZARZĄDZANIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I INFORMACJA - propagowanie wymiany wiedzy, rozpowszechnianie najlepszych praktyk, działanie na rzecz lepszego przestrzegania przepisów oraz kampanie na rzecz podnoszenia świadomości społecznej

 

Program na rzecz klimatu będzie wspierać działania w następujących dziedzinach:

Ø  ŁAGODZENIE ZMIANY KLIMATU - działania skoncentrowane na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych

Ø  PRZYSTOSOWANIE DO ZMIANY KLIMATU - zwiększenie zdolności adaptacji do zmiany klimatu

 

Ø  ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI W ZAKRESIE ZMIANY KLIMATU I INFORMACJA - działania
w zakresie zwiększenia świadomości, komunikacji, współpracy oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat działań mających na celu łagodzenie zmiany klimatu oraz działań adaptacyjnych

 

W Polsce Punktem Kontaktowym Programu europejskiego LIFE jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Więcej informacji o programie na stronie Komisji Europejskiej

http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm#proposal

 

 


 
Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl