Spotkanie informacyjno - promocyjne

Inicjatywa Awangarda. Europejskie korzyści dla biznesu i regionu

Aula multimedialna Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, ul.Opolska 15, 40-084 Katowice

Formularz rejestracyjny


23 lutego 2015


Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby niezbędne do realizacji niniejszego wydarzenia oraz w celu wykorzystania ich do organizacji kolejnych wydarzeń przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli w zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl