testowy

Formularz rejestracyjny


1

2

3

4

5

6

7

8


Podane w formularzu dane będą wykorzystane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego tylko w celach rejestracyjnych i zostaną usunięte po zakończeniu zwiedzania.

Potwierdzam przeczytanie informacji.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, tel. centrala +48 (32) 20 78 888, kancelaria@slaskie.pl